Visitation

FJORDSKOLEN ER ET DAGBEHANDLINGSTILBUD

De gældende regler om specialundervisning i dagbehandlingstilbud fremgår af folkeskolelovens § 20, stk. 5, og § 22, stk. 5-6.

Visitation til Fjordskolen går derfor altid via elevens hjemkommune.

Det er et krav, at der er udarbejdet dels en børnefagligundersøgelse (§50-undersøgelse) og dels en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), der begge peger på behovet for skole-dagbehandling, inden kommunen kan træffe afgørelse om et skole-dagbehandlingstilbud.

Kommunen skal træffe afgørelse efter både servicelovens regler og efter folkeskolelovens regler - og der er klageadgang på begge områder.

Når disse undersøgelser foreligger, sendes relevante papirer til Fjordskolen.

Hvis der er plads, og ledelsen på Fjordskolen skønner, at elevens behov ligger inden for skolens målgruppe, tager vi et møde på Fjordskolen med sagsbehandler, forældre og (måske) eleven.

​Hvis der er behov, tager Ingvald á Kamarinum eller en medarbejder på besøg hos familien.

Først herefter tager kommunen, Fjordskolen, eleven og forældrene endeligt stilling til, om eleven kan indskrives.

 

Skal vi ringe dig op?

Du kan også skrive til os ved at udfylde formularen herunder, så ringer vi til dig hurtigst muligt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fjordskolen 13​ 1111

Næsvej 13

4070 Kr. Hyllinge

Fjordskolen​ "Havehuset"

Munkholmvej 374
​4
060 Kr. Såby

Kontakt os på telefon 88 97 00 20

CVR: 26487196​