TIL SAGSBEHANDLER

FJORDSKOLEN ER ET DAGBEHANDLINGSTILBUD

Kære sagsbehandler

 

Formålet med denne beskrivelse er at give et hurtigt OVERBLIK over, hvad vi tilbyder på Fjordskolen.

Men det bedste er selvfølgelig, at vi taler sammen.

Du er derfor altid velkommen til at kontakte os.

 

Kort om vores skole

Fjordskolen er en dagbehandlingsskole med tilhørende miljøterapeutisk tilbud for børn i

den skolepligtige alder.

På skolen tilbydes specialundervisning efter Folkeskoleloven § 3, stk. 2, jf. § 20, stk. 2.

Visitationen til skolen sker på grundlag af en Pædagogisk, Psykologisk Vurdering (PPV), der beskriver børnenes behov for specialundervisning.

Børnene på en dagbehandlingsskole visiteres på baggrund af en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 og en handleplan efter serviceloven § 140. Handleplanen danner grundlag for den behandlingsmæssige indsats i dagbehandlingstilbuddet.

Der træffes således altid en samlet afgørelse om visitation til skolen.

Det er Fjordskolens opgave, sammen med familien, at omsætte målene i børnenes handleplaner til behandlingsplaner. Behandlingsplanen beskriver hvordan, der arbejdes med og følges op på de enkelte mål for børnenes udvikling.

Ved alle netværks- og opfølgningsmøder er der focus på disse mål, og de justeres løbende.

 

Kommunerne kan visitere børn til Fjordskolen året rundt.

 

PPR i Lejre Kommune deltager i de årlige revurderingsmøder og opdaterer i den forbindelse børnenes PPV en gang årligt.

 

Opfølgningen på barnets handleplan sker to gange årligt.

 

Skolen er et heldagstilbud.

Åbningstiden er:

mandag – torsdag kl. 8 – 15

                  fredag kl. 8 – 13

 

Vores målgruppe

Børn og Unge med betydelige indlæringsvanskeligheder.

Børn og Unge præget af udviklingsforstyrrelser.

Børn og Unge med diagnoser (specielt har Fjordskolen gode erfaringer med børn med autisme)

Børn og Unge præget af undgåelsesadfærd og som har svært ved at have håb for fremtiden.

Børn og Unge der ønsker afklaring i forhold til udviklingsmuligheder og fremtidsdrømme.

Børn og Unge der har brug for at udvikle sig i trygge og respektfulde rammer.

Børn og Unge der ønsker at tage FP9 og FP10, men har brug for et særligt tilrettelagt lærings- og undervisningsmiljø.

 

Målgruppen er kendetegnet ved at være meget følsom for ændringer i hverdagen.

De har ofte lavt selvværd og kan have en undgåelsesadfærd, der hæmmer dem i hverdagen.

De kan være præget af vanskeligheder indenfor autismespektret, opmærksomhedsforstyrrelser samt generelle vanskeligheder med koncentration og indlæring.

De er ikke udad reagerende.

 

Vores værdier

Kendetegnende for miljøet på Fjordskolen er, at alle altid bestræber sig på at have fokus på barnet og dets grundlæggende behov.

Alle med tilknytning til skolen arbejder dagligt med at hjælpe hinanden med at fastholde dette perspektiv.

Vigtigste byggesten i dette arbejde er gensidig kontakt/relation.

Vi lægger derfor vægt på, at hvis man er tilknyttet skolen, kan man komme i kontakt med os døgnet rundt.

Vi tror på, at de nære relationer er det afgørende i al personlig udvikling.

Derfor er relationsarbejdet også det vigtigste element i samværet med både forældre og børn.

Vi tror også på, at det er vigtigt, at forældre og børn altid møder et fagligt og professionelt miljø.

Derfor er alle vores undervisere og kontaktpersoner specialuddannede og under løbende supervision.

 

Vores opgaver (som erinkluderet i prisen):

 

·     

At sikre at børnene er glade for at være på skolen.

·     

At sikre at skolen kan kontaktes døgnet rundt.

 

·     

At fastholde og udvikle et fagligt og professionelt miljø.

 

·     

At arbejde målrettet med individuelt tilrettelagt behandling og undervisning

 

·     

At sikre relevante undervisningsmaterialer

                              

·     

At arbejde med intensiv familievejledning og rådgivning

 

·     

At tilbyde børnene gode miljøterapeutiske aktiviteter.

 

·     

At tilbyde alle børn et relevant årligt lejrskoleophold.

 

·     

At tilbyde spændende arrangementer og ekskursioner.

 

·     

At uddele relevant medicin, efter aftale med familien.

 

·     

At tilbyde relevante psykologvejledning

 

 

Dokumentation af vores undervisnings- og behandlingsarbejde

PPR skal minimum en gang om året revurdere behovet for den specialpædagogiske indsats og i den forbindelse opdatere PPV`en.

Sagsbehandler skal minimum to gange årligt følge op på handleplanen.

Det er opfølgningen på handleplanen, der er styrene for, hvornår den samlende revurdering finder sted.

Til opfølgningsmøderne fremsender Fjordskolen opdateret behandlingsplan, elevplan, evt. uddannelsesplan og andre relevante dokumenter til PPR-psykolog og sagsbehandler.

Det tilstræbes, at planlægningen af møderne altid koordineres i tæt dialog med børnenes sagsbehandler.

Børnenes undervisningsforhold, faglige niveau og læringsprofil beskrives i elevplanen.

 

På opfølgningsmøderne deltager fra Fjordskolen altid en behandlingsleder og en skoleleder/ejer.

Derudover deltager relevante lærere/pædagoger.

En repræsentant fra PPR Lejre.

UU-vejleder deltager i alle udskolingsmøderne.

Fjordskolen sikre selvfølgelig, at referatet udsendes til alle mødedeltagerne.

 

 

Tilkøb

Da vi på skolen vægter den enkelte elevs individuelle behov, er der altid mulighed for at tilkøbe særlige målrettede ordninger, så barnets behov kan sikres.

Eksempler på tilkøb:

 

·     

Den pædagogiske kørselsordning

Fjordskolen kan tilbyde en pædagogisk kørselsordning.

Alle børn har brug for at starte og slutte dagen på en god måde.

Men for mange af Fjordskolens børn kan det være en daglig udfordring at deltage i en fælles bustransport.

Vi har derfor valgt at tilbyde alle børn på skolen, det vi kalder en pædagogisk busordning.

Vores pædagogiske busordning indeholder følgende:

Bussen køres af medarbejdere, som er tilknyttet skolen, og som har kendskab til de enkelte børn.

Vi tilstræber, at den daglige kørsel er planlagt med hensyn til det enkelte barns behov.

Alle arbejder dagligt på, at transporten skal være en god oplevelse.

Når flere børn skal køre sammen, stilles der selvfølgelig også krav til det enkelte barn for at kunne være en del af busordningen.

 

·     

Solokørsel

Hvis et barn ikke magter at deltage i busordningen, tilbyder Fjordskolen selvfølgelig også individuel solokørsel (merpris).

 

·     

Tilkøb af relevant feriepasningstilbud.

Da skoleåret er på 200 skoledage, er der i perioder med skolefri mulighed for at tilkøbe et relevant feriepasningstilbud på skolen. Gælder dog primært uge 8 og 42 samt nogle uger i sommerferien.

 

·     

Tilkøb af særligt fritidstilbud udenfor åbningstiden (gælder p.t. primært fredag eftermiddag).

 

·     

Aflastningstilbud (Dag/døgn)

Fjordskolen kan tilbyde et kvalificeret aflastningstilbud, som kan koordineres med de øvrige aktiviteter på skolen.

 

 

 

·     

Ny start (Skoleværingstilbud)

Fjordskolen har oparbejdet gode erfaringer med arbejdet omkring skoleværing og tilbyder derfor et kvalificeret forløb.

 

 

 

Håber ovenstående har skærpet din interesse for Fjordskolens mange tilbud.

Vil du vide mere – så kontakt os og hør mere!

 

 

Du kan altid ringe til den behandlingsansvarlig leder Linda á Kamarinum på 30553485 / 88970020 eller benytte vores kontakt formular på hjemmesiden.

 

 

 

 

Skal vi ringe dig op?

Du kan også skrive til os ved at udfylde formularen herunder, så ringer vi til dig hurtigst muligt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fjordskolen 13​ 1111

Næsvej 13

4070 Kr. Hyllinge

Fjordskolen​ "Havehuset"

Munkholmvej 374
​4
060 Kr. Såby

Kontakt os på telefon 88 97 00 20

CVR: 26487196​