Dokumentation

​Fjordskolen udarbejder individuelle elevplaner og årsplaner for alle elever i forlængelse af kravene fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Planerne indeholder elevernes læringsmål, status på målene og fremtidig opfølgning.

Vi afholder statusmøder med forældre, sagsbehandlere og PPR og skole-hjemsamtaler med forældre og elever 1-2 gange om året, afhængigt af kommunens ønsker. I forbindelse med disse møder udfærdiger Fjordskolen en statusrapport som dokumentation for, hvorledes det går det enkelte barn, hvilke indsatsområder, der arbejdes med, og hvordan der arbejdes med førnævnte indsatsområder. Statusrapporten gennemgås forinden med den enkelte elev og sendes til forældrene.

Hvis vi undervejs i et forløb bliver i tvivl om en elevs kognitive formåen, får Fjordskolen lavet en WISC-test (Wechsler Intelligence Scale for Children) af enten PPR Lejre kommune eller privatpraktiserende psykolog. Resultaterne af denne test indgår i arbejdet med målsætninger, og den vedlægges statusrapporten.

Hvor det giver mening, bliver eleverne vurderet ud fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, som er udviklet til at kunne beskrive et udviklingsniveau, der varierer fra 0 til 10 år. Materialet giver mulighed for både at vurdere udviklingsalder samt lave en kvalitativ udviklingsbeskrivelse, hvor særlige ressourcer og interesser beskrives.

I vores arbejde med dokumentation bruger vi flg.: Tabulex TEA til elevadministration. Systematic MoMo til elevplaner og årsplanlægning. Sofus Dagbogsprogrammet til elektronisk arkivering af elevdokumenter samt dagbogsnotater. Vi vedhæfter dokumentationen til vores statusrapporter.

​Internt bruger vi Microsoft Office 365 til både elever og personale.

Vi inddrager eleverne i deres mål – både de faglige, sociale og personlige - og i evalueringerne af dem.

Skal vi ringe dig op?

Du kan også skrive til os ved at udfylde formularen herunder, så ringer vi til dig hurtigst muligt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Fjordskolen 13​ 1111

Næsvej 13

4070 Kr. Hyllinge

Fjordskolen​ "Havehuset"

Munkholmvej 374
​4
060 Kr. Såby

Fjordskolen 11

Fjordskolen​ "Frihuset"​

Kontakt os på telefon 28 69 78 23

Mail  ik@fjordskolen.dk

CVR: 26487196​